top of page

Tygodniowy rozkład dnia dla dzieci 3-4 letnich

Poniedziałek

-edukacja językowa

Wtorek

-edukacja matematyczna

Środa

-edukacja zdrowotna z zajęciami ruchowymi

Czwartek

-edukacja społeczno-przyrodnicza z umuzykalnieniem

-religia

Piątek

-edukacja plastyczno-techniczna

Tygodniowy rozkład dnia dla dzieci 5-6 letnich

Poniedziałek

-edukacja językowa

-ćwiczenia gimnastyczne

Wtorek

-edukacja matematyczna

-zajęcia umuzykalniające

Środa

-edukacja językowa

-edukacja plastyczno- techniczna

-j. angielski

Czwartek

-edukacja językowa

-zajęcia umuzykalniające

-religia

Piątek

-ćwiczenia gimnastyczne

-edukacja plastyczno- techniczna

-j. angielski

bottom of page