top of page

 

Nauczyciel jest obok rodziców jednym z pierwszych autorytetów i wzorców osobowych dziecka.

Kadrę naszego przedszkola tworzy grupa wykształconych, ambitnych, twórczych nauczycieli, zaangażowanych w pracę z dziećmi. Nasz zespół stale podnosi swoje kwalifikacje, biorąc aktywny udział

w spotkaniach metodycznych, kursach, szkoleniach, radach pedagogicznych oraz studiach podyplomowych.

 

Nasza Kadra

Jolanta Koźmińska Dyrektor Przedszkola

Magdalena Wadas Wicedyrektor Przedszkola

 

mgr Kinga Belcarz

Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Terapia Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu

Resocjalizacja

Terapia Zajęciowa

Terapia Ręki

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka z Integracją Sensoryczną

 

mgr inż. Edyta Ciesielska

Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Oligofrenopedagogika

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Edukacja i Terapia Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu

 

mgr inż. Karolina Czeluśniak

Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Edukacja i Terapia Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka z Integracją Sensoryczną

mgr Bartek Dąbrowski  

Filologia Angielska

Terapia Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu

 

mgr Edyta Dzikowska-Dziurgot  

Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna                                                                

Terapia Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu

Oligofrenopedagogika

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka z Integracją Sensoryczną

Pedagogika Resocjalizacyjna

 

mgr Ewelina Dąbrowska

Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Terapia Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu

Filologia Polska z Logopedią

Neurologopedia

Diagnoza ADOS-2

 

mgr Agnieszka Garstka

Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Terapia Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka z elementami Integracji Sensorycznej

Wychowanie Fizyczne

Oligofrenopedagogika

Terapeuta Behawioralny

 

mgr Renata Grabiec

Teologia

Terapia Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu

mgr Elżbieta Kania

Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Terapia Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu

Oligofrenopedagogika

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

mgr Agnieszka Kantor

Filologia Polska

Logopedia

Diagnoza i Terapia Miofunkcjonalna

Elektrostymulacja Funkcjonalna

mgr Jadwiga Kolebuk

Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Terapia Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu

Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza

Oligofrenopedagogika

Logopedia

Psychologia

Terapia Ręki

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

mgr Gabriela Koźmińska

Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Terapia Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu

Oligofrenopedagogika

Psychologia

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Terapeuta Behawioralny

 

Katarzyna Koźmińska

Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna

mgr Małgorzata Kras 

Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Terapia Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu

Filologia Polska

Logopedia

Neurologopedia

Oligofrenopedagogika

Terapeuta Behawioralny

mgr Monika Kuszowska-Chorobik

Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Terapia Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu

Filologia Polska

Oligofrenopedagogika

Neurologopedia

Tyflopedagogika

Surdopedagogika

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

 

mgr Gabriela Lis

Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Edukacja i Terapia Osób ze Spektrum Autyzmu

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka z Integracją Sensoryczną

 

mgr Marcelina Litak-Wilczyńska 

Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Terapia Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka z Integracją Sensoryczną

Fizjoterapia

Terapia Ręki

mgr Aneta Mądro

Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Terapia Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu

Oligofrenopedagogika

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Terapeuta Behawioralny

mgr Anna Niemiec

Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Edukacja i Terapia Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka z Integracją Sensoryczną

mgr Marta Orłowska

Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Terapia Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu

Oligofrenopedagogika

Pedagogika Społeczno Opiekuńcza z Pedagogiką Szkolną

 

Natalia Piękoś

Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna

mgr Sylwia Piotrowska

Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Filologia Angielska

Organizacja i Zarządzanie Oświatą

Edukacja i Terapia Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka z Integracją Sensoryczną

mgr Julita Pasek- Poloczek

Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Wczesna Edukacja Montessori

Edukacja i Terapia Osób ze Spektrum Autyzmu

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka z Integracją Sensoryczną

Julia Poloczek

Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna

mgr Marta Pociask

Pedagogika i Promocja Zdrowia

Neurologopedia

Logopedia

Terapia i Diagnoza Integracji Sensorycznej

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Olimpia Rzepecka

Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna

mgr Olga Rzeszowska

Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Terapia Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu

Oligofrenopedagogika

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka z Integracją Sensoryczną

mgr Katarzyna Sikora

Logopedia z Audiologią

mgr Wioleta Saletnik

Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Terapia Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu

Pedagogika Społeczno-Opiekuńcza

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

 

mgr Agata Sowa

Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Terapia Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka z Integracją Sensoryczną

 

mgr Justyna Szczepanik  

Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Terapia Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka z Integracją Sensoryczną

Terapia Ręki

Oligofrenopedagogika

Terapia i Diagnoza Integracji Sensorycznej

Patrycja Szewczyk

Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna

mgr Anna Szczepańska

Oligofrenopedagogika

Wychowanie Fizyczne

Gimnastyka Korekcyjna

mgr Krystyna Tryba

Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Diagnoza i Terapia Psychologiczno-Pedagogiczna

Weronika Wadas

Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna

mgr Żaneta Wodzisz

Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Terapia Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu

Diagnoza i Terapia Psychologiczno-Pedagogiczna

Logopedia

Neurologopedia

Pedagogika Opiekuńczo Wychowawcza

mgr Marzena Zielińska

Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Terapia Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu

Oligofrenopedagogika

Korekta Wad Postawy 

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

mgr Katarzyna Zagórska-Rusin

Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Terapia Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu

Oligofrenopedagogika

mgr Katarzyna Zybura

Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Oligofrenopedagogika

 

bottom of page